මම ගොඩක් විවේචනවලට ලක් වුණා, අපි දැන් පදිංචිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ.. – නතාෂා පෙරේරා

මම ගොඩක් විවේචනවලට ලක් වුණා, අපි දැන් පදිංචිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ.. – නතාෂා පෙරේරා Posted by Sinhala Gossip News on Monday, February 3,

Read more

කොරෝනා රෝගීන් දෙදෙනෙකු එකිනෙකාට සමුදෙන ලොවක් හැඩවූ සංවේදී වීඩියෝව

කොරෝනා රෝගීන් දෙදෙනෙකු එකිනෙකාට සමුදෙන ලොවක් හැඩවූ සංවේදී වීඩියෝව Posted by Siri Lankawa – සිරි ලංකාව on Tuesday, February 4, 2020

Read more