නාවික හමුදා සාමාජිකයින් දෙදෙනකුට කොරෝනා

Advertisement


නාවික හමුදා සාමාජිකයින් දෙදෙනකු හට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

මෙම නාවික හමුදා සාමාජිකයින් දෙදෙනා හට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනා ගෙන ඇත්තේ කන්කසන්තුරේ ප්‍රදේශයේදී සිදුකළ PCR පරීක්ෂණයකදීය.

මෙම නාවික හමුදා සාමාජිකයින් දෙදෙනා නිවාඩු ගොස් පැමිණ නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් තුළ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි අයවළුන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *