සත්වෝද්‍යාන සියල්ල වැසේ

Advertisement

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලු සත්ත්ව උද්‍යාන යළි දැනුම්දෙන තුරු වසා තැබීමට තීරණය කර තිබේ.

විෂයභාර අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා සඳහන් කළේ අද (17) දිනයේ සිට සියලු සත්ත්ව උද්‍යාන වසා තබන ලෙස තමා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත උපදෙස් ලබාදුන් බවය.

එමෙන්ම වනෝද්‍යාන තුළට ඇතුළුවීම ද සීමා කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *