බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර තවත් ඉහලට

Advertisement

බ්‍රැන්ඩික්ස් කොරෝනා පොකුරට සම්බන්ධ තවත් ආසාදිතයන් 73 දෙනෙකු අද දිනයේ හඳුනාගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.


ඒ අනුව වාර්තාවූ ආසාදිතයන්ගෙන් දෙදෙනෙකු නිරෝධායන මධ්යස්ථානවල සිටින මිනුවන්ගොඩ බ්රැන්ඩික්ස් කර්මාන්තශාලාවේ ආශ්රිතයින් හෝ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් වනවා.

අනෙකුත් 71 දෙනා ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

අද වාර්තාවූ ආසාදිතයන් 73 දෙනා සමඟින් මේ වනවිට බ්‍රැන්ඩි කොරෝනා පොකුරෙන් වාර්තාවන සමස්ත ආසාදිතයන් සංක්‍යාව 1972ක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *