බන්ධනාගාර ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා විශේෂ ආරක්ෂක බලඇණියක්

Advertisement

බන්ධනාගාර ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා විශේෂ ආරක්ෂක බලඇණියක් බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ස්ථාපිත කර ඊට අවශ්‍ය බඳවා ගැනීම් සිදුකිරීම කෙරෙහි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

පසුගියදා එම අමාත්‍යාංශයේ ඊට අදාළ සාකච්ඡා පැවැත්වුණේ රාජ්ය අමාත්ය, විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

සිරකරුවන් අධිකරණය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමේදී බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට එල්ල වන තර්ජන සහ රැඳවියන්ට බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් එල්ල වන තර්ජනයන් හේතුවෙන් විශේෂ ආරක්ෂාවක් සැපයීම සඳහාද මෙහිදී අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

එසේම, මෙම අලුතින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බලඇණිය සඳහා විශේෂ හමුදා පුහුණුවක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අවධානය යොමුව ඇති බවයි එම අමාත්යාංශය සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *