බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සියලුම සේවක සේවිකාවන් සහ පවුලේ සියලුදෙනා නිවෙස් වලින් පිටතට නොයන්න

Advertisement

බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවය කරන ලැබූ සියලුම සේවක සේවිකාවන් හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සියලුම දෙනා ශ්‍රී ලංකාවේ කුමන ප්‍රදේශයක වුවද සිය නිවෙස්වලින් පිටතට නොයන ලෙස රජය දැනුම් දෙනවා.

එමෙන්ම මේ වන විට කොවිඩ් 19 අසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන ඇති පුද්ගලයින්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් යුද හමුදාව විසින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලට රැගෙන යාමට කටයුතු කරන අතර ඒ සඳහා සියලුම දෙනා සුදානම් විය යුතු බව රජය විසින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

මිට අදාල උපදෙස් ඉදිරියේදී අදාල පවුල්වලට ලබාදෙනු ඇත.

4H.L. Lahiru DE Silva, Harshana Ruwan Premarathna and 2 others1 shareLikeCommentShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *