කන්ජිපානි ඉම්රාන් එක්ක පාටි දාපු අය පාර්ලිමේන්තුවේ.. ලඟදීම ඇතුලට..

Advertisement

සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයෙකු වන බන්ධනාගාරගතව සිටින කන්ජිපනි ඉම්රාන් සමඟ පාටි දැමු අය මේ සභා ගැබේද සිටින බව අමාත්‍ය මහින්දාන්නද අලුත්ගමගේ මහතා හෙළිදරව් කරන ලදී.

එසේ පාටි දැමු 4 දෙනෙක් පමණ විපක්ෂයේ සිටින බවද ඔහු ප්‍රකාශ කරන ලදී. ඔවුන්ටද ළඟදීම ඇතුලට යාමට සිදු වන බවද අලුත්ගමගේ මහතා අනතුරු අඟවන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *