උද්ඝෝෂණ

Advertisement

කොළඹ නගරයේදී අද දිනයේදී උද්ඝෝෂණ කිහිපයක්ම පැවැතියේය. ජනපති ලේකම් කාර්යාලය ආසන්නයේ උද්ඝෝෂණ සඳහා වෙනමම ස්ථානයක් වෙන්කර තිබුණත් එම ස්ථානයට විරෝධතාකරුවන් එක්නොවූහ.

මෙම විරෝධතා හේතුවෙන් කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක් නිර්මාණය වී තිබුණි.

ඡායාරූප ඒෂාන් ප්‍රනාන්දු


ජාතික උසස් ඩිප්ලෝමා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ විරෝධතාව

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් ජාතික උසස් ඩිප්ලෝමා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරද ඊයේ (05දා) කොළඹදී විරෝධතාවක් පැවැත්වීය.

SLIATE ආයතනය නැවතත් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීම, HND සිසුන්ට උපාධිය දක්වා ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලබාදීම ආදී ඉල්ලීම් මුල්කරගිමින් ඔවුන් මෙම විරෝධතා ව්‍යාපාරය පැවැත්වීය.

ඔවුහු ජනපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටට පැමිණ කෙටි වේලාවක් සටන් පාඨ කියමින් මාර්ගයේ වාඩිවී විරෝධතා දැක්වීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *